Αναζήτηση 
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021..:: Πληροφορίες » Μητρώο ΜΕΕΠ » Κατηγορίες Έργων::..  Είσοδος
 Κατηγορίες Έργων Ελαχιστοποίηση
Οι Κατηγορίες Έργων στις οποίες κατατάσσονται οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι εξής:

Α. Βασικές κατηγορίες Έργων
 • Οδοποιία
 • Οικοδομικά
 • Υδραυλικά
 • Λιμενικά
 • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Βιομηχανικά Ενεργειακά
Β. Ειδικές κατηγορίες Έργων
 • Πλωτών Έργων & Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
 • Αποκαλύψεως Μεταλλείων
 • Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 • Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Πρασίνου

  

Δ/νση Μητρώων (c) 2017   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων