Αναζήτηση 
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024..:: Πληροφορίες » Μητρώο ΜΕΚ » Επιτρεπτές Κατηγορίες Έργων ανά Ειδικότητα::..  Είσοδος
 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ελαχιστοποίηση

Ειδικότητες ΑΕΙ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  

  ΜΗΧ/ΚΟΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΜΗΧ/ΚΟΙ

 

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΙ

ΜΗΧ/ΚΟΙ

 

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

MHX/ΓΟΙ

 

 

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΜΗΧ/ΚΟΙ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ/ΡΓΟΙ

      ΜΗΧ/ΚΟΙ

 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ

 

ΓΕΩΠΟΝ. 

 

ΔΑΣΟΛ.

 

ΓΕΩΛ.

 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΩΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότητες ΤΕΙ

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ

 

 

 

 

ΗΛ/ΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ ΜΗΧ/ΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ

 

 

 

Τ.Ε.Ι. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ

 

 

ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ

ΤΕΧΝ. ΠΟΛ/ΚΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

Τ.Ε.Ι. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

 

 

Τ.Ε.Ι. ΜΗΧ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΟΙ – ΜΗΧ/ΚΟΙ

 

 

 

Τ.Ε.Ι. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΗΛ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ

 

 

 

Τ.Ε.Ι. ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΥΠΟΜ/ΚΟΙ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ – ΤΕΧΝ. ΝΑΥΠΗΓΟΙ

 

Τ.Ε.Ι. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΜ/ΚΩΝ ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ - ΤΕΧΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

 

 

 

Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΑΣΤΕΜ ΤΩΝ ΚΑΤΕΕ

ΤΕΧΝ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

 

 

 

 

Μόνο για δομικά

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝEΣΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΩΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Δ/νση Μητρώων (c) 2017   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων